Geef je op voor de e-zine

Welke training

Welke training

Bij de Academie voor Organisatiecultuur kan je zowel de training Talk! Kampvuurgesprekken volgen als de training Deep Democracy Business of de levels Deep Democracy volgens de Lewis methode.
We krijgen regelmatig de vraag….. Wat past beter bij mijn werk? Hier een uitleg.

Deep Democracy is een methode ontwikkeld in post-apartheid Zuid-Afrika. Door psychotherapeute Myrna Lewis. In een tijd en op een plaats waar democratie moeilijk en spanningsvol was. Deep Democracy biedt een handige 5-stappenmethode om tot inclusieve besluitvorming en dialoog te komen in groepen en teams. Er is in de trainingen veel aandacht voor zogenaamde metaskills; facilitatievaardigheden die maken dat je een dialoog echt neutraal en met compassie kunt begeleiden. Deep Democracy is een onderbouwde methode waar roltheorie, psychotherapeutische inzichten en kwantum denken als basis onder liggen. Dat maakt de methodiek zo rijk en voor veel mensen die ermee kennis maken ‘mindblowing’. Deep Democracy Business is een uiterst praktisch toepasbare training, waarin we de principes van Deep Democracy goed laten aansluiten op de praktijk.

De kracht van Deep Democracy is de doortimmerde theorie en denkwijze. En het feit dat je echt aan de slag gaat met de groepsdynamiek, de onderstroom van een team. Deep Democracy werkt met conflict. Zorgt dat onuitgesproken issues op tafel komen. Eigenlijk ga je door het conflict naar de verzoening toe. Deep Democracy leent zich dan ook heel erg goed voor verdieping in een (directie)team en voor teams waar het stroperig en conflictueus is. Je werkt met de onderstroom. Alles wordt gezegd, niks blijft onbesproken. Dat kost soms tijd en is tough, maar zeer verrijkend. In onze Deep Democracy Business trainingen werken we zeker met de onderstroom, maar houden dit wel op een niveau waarop het navolgbaar is in organisaties. We gaan diep zonder te soft te worden! Deze training bieden we alleen incompany aan.

Talk! Kampvuurgesprekken is een door Danielle Braun ontwikkelde interpretatie van de Afrikaanse Kgotla, de Afrikaanse volksraadpleging. In de tweedaagse training ‘Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken’ leer je dialogen te faciliteren gebaseerd op oeroude en uiterst moderne dialoogvormen van over heel de wereld, zoals de Kgotla uit Botswana (een Afrikaanse volksraadpleging), stille vergadertechnieken van de Inuït, talking sticks van Indianen en besluitvorming door de koningen van de Ashanti. Al deze wijsheid hebben wij samengevoegd tot een snel te leren, handzame methode in 5 stappen die je na twee dagen goed onder de knie kunt krijgen. Je maakt gebruik van de wijsheid van het collectief, met daarin een heel duidelijke rol voor de leider. Een uiterst praktische training met tools om direct te gebruiken. Na twee dagen ben je zelf goed in staat kampvuurgesprekken te begeleiden. We wisselen kennis van de methodiek af met mooie beelden en verhalen over de achtergrond van de dialoogvormen. En verder oefenen we veel, heel veel. Kennis en vaardigheid in een training dus. In de kampvuurgesprekken wordt discussie vermeden, worden standpunten op een prachtige manier uitgewisseld en wordt heel rolbewust vergaderd. Er worden door de leider / bestuurder / MT / directie ter plekke besluiten genomen, nadat de wijsheid van het collectief (medewerkers, externen, klanten) uitgebreid verkend is. Gebaseerd op de Afrikaanse gedachte van Ubuntu; waarbij de gedachte is dat je alleen maar bestaat en kunt beslissen vanuit de zorg voor en wijsheid vanuit het collectief.

De kracht van Talk! Kampvuurgesprekken is dat er rekening wordt gehouden met de bestaande hiërarchie in een groep of team. Er is een duidelijke, vooraf bepaalde rol van de leider of programmamanager. Die neemt uiteindelijk een besluit, nadat hij of zij alle stemmen in de groep heel goed heeft gehoord. Omdat organisaties nu eenmaal vaak hiërarchisch zijn ingericht, sluit de methodiek van Kampvuurgsprekken heel goed aan bij veel hiëarchische corporate settings. Talk! Kampvuurgesprekken is in korte tijd te leren. Voor ervaren facilitators en leiders is een tweedaagse training echt voldoende om zelf Kampvuurgesprekken te gaan voeren.

Deep Democracy trainingen

Je echt verdiepen in de methodiek van Deep Democracy volgens de Lewis methode? Dat kan in verschillende levels. Je ontvangt een internationaal certificaat per level. Hiermee kan je overal op de wereld verder gaan met Deep Democracy tot aan instructors level als je dat zou willen. Na level 1 kan je al goed zelf met teams aan de slag met besluitvorming.

Met de incompany training Deep Democracy Business training kan je echt goed toegerust in je eigen organisatie aan de slag. Je vergaderingen worden rijker, inclusiever en effectiever.

Kampvuurgesprekken

Een methode gebaseerd op de kracht van de Kgotla, een Afrikaanse volksraadpleging. Je kunt Kampvuurgesprekken los, voor of na Deep Democracy volgen. Na twee dagen ben je echt in staat om zelf een Kampvuurgesprek te faciliteren. We oefenen veel.

Voor wie

Deep Democracy levels 1, 2, 3 volgens de Lewis methode: als je als facilitator, trainer, teamcoach, begeleider, consultant, groepen en teams wilt helpen om de onderstroom boven water te krijgen en wilt helpen om betere besluiten en moedige dialoog te krijgen. Je ontvangt een Lewis certificaat waarmee je overal de vervolglevels kunt volgen.
Deep Democracy Business: als je als leider, programmaleider of manager de kwaliteit van je vergaderingen wilt verhogen en heel praktisch zelf aan de slag wilt kunnen gaan.

Talk! Kampvuurgesprekken: als je werkt in of met een setting waarin een leider een duidelijke hiërarchische rol heeft. Deze methode leent zich heel goed voor netwerkorganisaties of programmatisch samenwerken.

Copyright © 2018 Deep Democracy Academy B.V. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en realisatie door Joomlapartner - Joomla! specialisten